PIXEL FEDERATION s ReFIS-om zdigitalizoval a zautomatizoval účtovné procesy

Klient:

PIXEL FEDERATION, s.r.o., sa zaoberá vývojom hier. Sídli v Bratislave, štúdio vzniklo v roku 2007. V súčasnosti je jeho najúspešnejším titulom vlaková hra TrainStation, ktorú doteraz hralo vyše 30 miliónov hráčov po celom svete.

Implementácia ReFIS-u:

január 2022

Funkcia ReFIS:

Automatické zaúčtovanie

Výsledky:

  • Automatické zaúčtovanie uľahčilo a urýchlilo prácu účtovnému oddeleniu - účtovníci sú odbremenení nielen od manuálneho prepisovania dokladov, ale aj od procesu spojeného s ich následným zaúčtovaním.
  • ReFIS spracuje doklady a s jeho pomocou sú automaticky podľa svojho druhu a potrieb klienta priradené k príslušným účtovným predkontáciám alebo nákladovým strediskám, projektom a podobne.

Zadanie od klienta:

  • Zrýchliť a zjednodušiť procesy súvisiace s evidenciou a spracovaním dokladov pre účtovníctvo
  • Automatizovať zaúčtovanie dokladov, teda zaraďovať ich na príslušné účtovné predkontácie a nákladové účty manažérskeho účtovníctva.

Navrhnuté riešenie:

PIXEL FEDERATION v rámci ReFIS využíva funkciu OCR (automatické prečítanie textu faktúry) a účtovné oddelenie tejto úspešnej slovenskej firmy efektívnejšie pracuje aj vďaka službe automatické zaúčtovanie. Ich kombinácia im umožňuje jednoduchšie, rýchlejšie a prehľadnejšie spracovanie dokladov. Účtovníci ich už nemusia ručne prepisovať. Nestrácajú tiež čas opakovaným rovnakým účtovaním každý mesiac opakovaných faktúr, napríklad za nájomné. Sú zbavení úlohy vyhľadať či vybrať vhodný účtovnícky účet z osnovy pre vybraný náklad. ReFIS to za nich robí automaticky a úloha účtovníka je proces kontrolovať a v prípade potreby korigovať. V rámci manažérskeho účtovníctva PIXEL FEDERATION sleduje náklady na hry, ktoré vie ReFIS automaticky rozpoznať na základe textu vo faktúre.

Implementácia:

ReFIS v PIXEL FEDERATION zaviedli v januári 2022. Automatické zaúčtovanie, OCR a prehľadný archív dokladov využívajú už vyše roka. V PIXEL FEDERATION sa osvedčilo zavedenie riešenia pre vybraný okruh zamestnancov, ktorým ReFIS reálne uľahčuje prácu.

Výsledky:

Ručné prepisovanie faktúr je v PIXEL FEDERATION minulosťou. Všetky doklady sú digitalizované a k dispozícii v prehľadnej forme na jednom mieste. Účtovníkom sa zjednodušila práca a dokážu ju vďaka automatickému zaúčtovaniu dokladov zvládnuť rýchlejšie a efektívnejšie ako predtým. Účtovníci v PIXEL FEDERATION oproti predošlému stavu zrejme najviac ocenili zmenu a zjednodušenie procesov:

Klient:

PIXEL FEDERATION, s.r.o., sa zaoberá vývojom hier. Sídli v Bratislave, štúdio vzniklo v roku 2007. V súčasnosti je jeho najúspešnejším titulom vlaková hra TrainStation, ktorú doteraz hralo vyše 30 miliónov hráčov po celom svete.

Implementácia ReFIS-u:

január 2022

Funkcia ReFIS:

Automatické zaúčtovanie

“Efektívnym riešením sa pre nás ukázalo zavedenie vybraných funkcií softvéru ReFIS najmä pre naše účtovnícke oddelenie.”
Danica Bernátová, Tax & Finance & Legal Director
“Automatické zaúčtovanie v ReFIS-e mi uľahčuje prácu. Na základe zvolených kritérií ReFIS dokáže priradiť príslušný účet z účtovnej osnovy napríklad podľa názvu dodávateľa. Pri majetku zase osobne nemusím sledovať finančné limity za položky, keďže softvér vie podľa výšky sumy identifikovať správny účet. ReFIS dokáže identifikovať správny účet napr. aj podľa zvolenia kľúčových slov, napríklad utierky zaradí pod spotrebný materiál a podobne. Výsledok stačí skontrolovať, aby nedošlo k zámene. V konečnom dôsledku môžem povedať, že funkcia automatické zaúčtovanie v ReFIS-e moju prácu urýchľuje.
Katarína Černáková, účtovníčka v PIXEL FEDERATION

Účtovné oddelenie v PIXEL FEDERATION využíva aj ďalšie funkcionality ReFIS-u:

ReFIS využívame aj na import dokladov do účtovníctva, čo považujem za úsporu času a v dnešnej dobe automatizácie za nevyhnutnú súčasť účtovnej agendy. V ReFIS-e si tiež dokážeme vytvoriť i exportovať účtovné zostavy podľa vlastných predstáv. Získali sme tiež lepší prehľad: Veľmi jednoducho dnes realizujeme aj úhrady. Dokážeme tiež sledovať stavy na účtoch. Vieme presne čo a kedy sme uhradili. Máme aktuálne informácie o záväzkoch, pohľadávkach, platbách kartou, atď... Nie je potrebné sa prihlasovať do internet bankingu na to, aby sme vedeli získať potrebné informácie. Kedykoľvek sa jedným klikom vieme vrátiť k rôznym dokladom a nájsť to, čo potrebujeme,”
uzatvára Katarína Černáková, účtovníčka v PIXEL FEDERATION

Digitalizujte spracovanie dokladov aj vy:

Zobraziť kontakt

Naši vybraní klienti