Rychlejší schvalování

Zrychluje procesy, schvalování a tok operativních dokumentů

Díky online schvalování žádanek, objednávek, faktur a dalších dokladů výrazně zrychlíte schvalovací proces. Online, z libovolného místa na světě můžete schvalovat doklady. Workflow (pořadí, jak dokumenty kolují mezi zaměstnanci) je nastavitelný a může zahrnovat více osob. Kolega zodpovědný za vozový park uvidí jen doklady týkající se vozového parku a umí nejlépe posoudit, zda je fakturace oprávněná..

Odstranění nepotřebných a neefektivních nákladů

Schvalování objednávek a žádanek zamezí nepotřebným nákupům. Schvalování přijatých faktur zase snižuje pravděpodobnost úhrady faktury, která nebyla oprávněně fakturována - například práce byly dodány v jiném rozsahu, zboží v jiné kvalitě a podobně. Snižte náklady firmy díky přehledu o všech nákladech, které firma vynakládá.

ReFIS reálně snižuje náklady, předpokládané hodnoty pro Vašu firmu můžete vypočítat pomocí kalkulačky. kalkulačky.

Snížení chybovosti

Přesná a spolehlivá data
    Nejčastější problémy firem v roce 2018, které se na nás obrátily a staly se našimi zákazníky byly:
  • - úhrady na nesprávný účet, s nesprávným variabilním symbolem nebo v jiné měně
  • - ztráta dokladů nebo
  • - vydaná objednávka mimo plán, o které ve firmě nikdo nevěděl až do příchodu faktury.

ReFIS díky funkci OCR minimalizuje lidský faktor a tím odstraňuje chybovost při přepisovaní dokladů. Příjem dokladů přes centrální podatelnu do online archivu snižuje riziko ztráty dokladů. A schvalovací proces zabezpečí, že doklad „projde rukama“ osoby, která dokáže posoudit jejich správnost.

Přesná a spolehlivá data z ReFISu je možné exportovat do dalších firemních informačních systémů.

Úspora času na administrativních úkonech

Administrativní úkony zpomalují Vaši firmu. Neberou čas jen administrativním pracovníkům, ale co je horší - odebírají i z produktivního času manažerů. ReFIS tak šetří čas dvakrát. Manažeři se mohou více věnovat aktivitám přímo souvisejícím s jejich prací. A zároveň odbourává nepotřebnou práci administrativních pracovníků. Spolu s odstraněním nepotřebných a neefektivních nákladů přináší ještě další důvod, proč se Vaše firma může rychleji posouvat.

V neposlední řadě, elektronické úložiště všech dokladů k dispozici 24/7 odkudkoliv uspoří čas při hledání dokladů.

Snížení pracnosti a zrychlení procesů

ReFIS extrahuje všechna důležitá data z faktur automaticky, osvobodí Vás od chyb při manuálním zadávaní dat. Účetní se tak mohou věnovat účtování, namísto zdlouhavého manuálního přepisování dokladů. Ušetříte až 80% času při zpracování přijatých faktur.

ReFIS také výrazně zrychlí efektivitu více firemních procesů: rychlejší nákupní proces díky online schvalování žádanek a objednávek, super rychlá automatická elektronizace dokladů (OCR), rychlejší schvalovací proces došlých faktur, 24/7 dostupný online archiv dokladů, centrální elektronická podatelna na zpracování dokladů. To jsou všechno věci, které posunou Vaši firmu na novou úroveň.