Viac o ReFISe

ReFIS a účtovníctvo
ReFIS nenahrádza účtovníctvo, oba systémy sú vzájomne komplementárne. Účtovníctvo neposkytuje údaje ako ReFIS (a naopak, ReFIS sa nesnaží podporovať účtovníctvo).

Referencie

ReFIS sme implementovali do rôznorodých firiem z rôznych odvetví. Vyberáme niekoľko našich referencií, pre prípadové štúdie z Vášho odvetvia nás prosím kontaktujte.

Komu je ReFIS určený?

ReFIS umožňuje každému pracovníkovi pracovať so zdrojmi, za ktoré je zodpovedný (majetok, projekt, ľudia, školenia, atď). Všetky funkcie ReFISu môžu pracovníci vykonávať v súlade s prístupovými právami, ktoré dostanú pridelené.

To znamená, že každý používateľ informačného systému ReFIS môže:

  • pracovať iba s tými údajmi, ku ktorým má povolený prístup
  • pracovať s údajmi iba spôsobom, ktorý má povolený (napríklad môže iba čítať údaje, môže ich meniť atď.).

Príklad:
pracovník tvorí rozpočet za svoju oblasť (môžu byť napríklad konkrétne projekty, oddelenie, autá alebo iný typ majetku), bez prístupu k rozpočtom iných oblastí. V závislosti od práv môže ďalší pracovník integrovať rozpočty jednotlivých oblastí do celkového rozpočtu. Obdobne sú práva prispôsobiteľné v ďalších moduloch - napríklad pri porovnaní plánu a reality pre projekt.

Majitelia firiem

ktorí potrebujú strategické informácie o smerovaní svojej produktívne fungujúcej firmy.

Riaditelia firiem, orgánov verejnej správy a iných organizácií

ktorí majú radi veci vo svojej firme plne pod kontrolou.

Finančný riaditelia (CFO) a pracovníci finančných oddelení

ktorí nechcú pôsobiť ako strážnik peňazí, ale znalec a strategický partner celej firmy.

Vedúci útvarov

ktorí chcú implementovať strategické ciele firmy vo svojom útvare a efektívne riadiť útvar.

Vedúci projektov

ktorí vždy dokončia projekt s plánovanými zdrojmi, v dohodnutom rozsahu a nerobí im problém šibeničný deadline.

Personalisti, Správcovia reálneho majetku, finančného majetku, IT, áut a iní pracovníci

ktorí radi používajú efektívne nástroje na podporu svojej práce.

Newsletter pre majiteľov a riaditeľov firiem.
Maximálne jeden e-mail mesačne, kedykoľvek sa dá odhlásiť.

Kontakt

Máte nezáväzný záujem o ReFIS?
Modul:  
*
*
*
*

* Povinné položky

ReDS, spol. s r.o.

Saratovská 7
841 02 Bratislava
Tel: +421 903 416 566
E-mail: ho

Technické požiadavky

Firemný informačný systém ReFIS má následujúce vlastnosti:

Spracované v redakčnom systéme MojSystem™.

Copyright © 2015 - 2023 ReSOFT, s.r.o.